Животновъд от Караманово запръсти телата на близо 50 мъртви овце под моста над течащото дере край селото. Обилните дъждове през последните дни отмиха пръстта и труповете се показаха. Дъждовната вода ги мие и се стича в дерето, което се влива в река Студена, а тя - в Янтра, и ги замърсява с бактерии от умрелите животни. За това сигнализира Ахмед Арабов, който е изпратил по същия въпрос писмо и до Дирекцията за безопасност на храните в Русе.
Според проверката, направена от дирекцията, заровените животни са 46. По думите на собственика на овцефермата Димитър Анчев на 9 юли той изтървал част от стадото си в неожъната нива, овцете се напасли с пшеница и още на следващия ден започнали да умират. Вместо да се обади на ветеринарен лекар или да уведоми кмета на селото Бисер Блажев, на своя глава Анчев откарал с фадрома труповете и ги запръстил в дерето. За това нарушение на Закона за ветеринаромедицинската дейност му е съставен акт за административно нарушение, се казва в отговора на Дирекцията за безопасност на храните до Ахмед Арабов.
Кметът на селото Бисер Блажев вчера заяви, че не се носят неприятни миризми от разлагащите се трупове на животните и не са постъпвали оплаквания. Той твърди, че лично се е заел с дезинфекцията на терена, като веднъж седмично там се сипват вар и други дезинфекционни средства на мястото. Блажев подчерта, че е било необходимо собственикът на овцефермата да плати за екарисаж или дори да остави труповете на чакалите, но не и да ги заравя на това място. Още повече че за животновъдните обекти в Караманово има определено място за депониране на животински и растителни отпадъци, като теренът е определен със заповед на кмета на Ценово д-р Петър Петров. Течащото дере се влива в река Студена на около 2 км след края на Караманово, затова по думите на кмета няма риск от зарази. 
По сигнал на Арабов проверка на място е извършена и от служители на Басейнова дирекция-Плевен и от регионалната екоинспекция. От РИОСВ-Русе обаче казаха, че техни служители само са присъствали по време на проверките на Басейновата дирекция, но тъй като тя не попада в тяхната компетентност, не са давали никакви предписания.