Около 1209 улични и 435 паркови осветителни тела по централните улици и булеварди и в Парка на възрожденците ще бъдат подменени с нови, с LED технология и с по-висока енергийна ефективност. Замяна ще бъде направена и на некачествените стълбове, а където липсват или са на неподходящо място, ще бъдат поставени нови. Отделно ще се направи единна система за мониторинг и радиоуправление на осветлението, каквато в момента липсва. Тя ще събира информация за текущата консумация, ще има възможност да засича превозни средства и пешеходци и да се управлява интензитетът на светене на лампите. 
Подмяна на старите осветителна тела е предвидена за всички улици и пространства, заключени между булевардите „Цар Освободител“, „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул. „Независимост“ и бул. „Съединение“. Ново енергоспестяващо осветление ще се монтира в зоните по улиците „Николаевска“, „19-ти февруари“, „Одрин“, „Цар Калоян“ и „Независимост“, а също и в целия Парк на възрожденците. Към момента осветлението в тези участъци е с натриеви лампи с високо налягане, което значително се различава от новата LED технология. За проектирането и строителните дейности общината заделя 2 274 996 лева.