Д-р Галина Димитрова е завършила Медицинския университет в София през 1994 година. Веднага след това започва работа в Общинска болница „Юлия Вревская“ в Бяла като терапевт. През 2003 година придобива специалност „Вътрешни болести“, а четири години по-късно и специалност „Клинична хематология“. От 2009 е назначена на работа като хематолог в Трето вътрешно отделение в Университетска болница „Канев“, а от началото на тази година е хематолог в Комплексния онкологичен център

- Д-р Димитрова, много хора не знаят каква специалност е хематологията. С какво се занимава тя?
- Хематологията е наука и медицинска специалност, която се занимава с диагностиката и лечението на заболявания на кръвта и кръвотворните органи. Действително имате право, че много хора не знаят какво представлява хематологията, защото в наскоро проведено проучване сред 800 българи се е оказало, че само 49% знаят значението на думата хематология, а 25% от анкетираните нямат никаква представа за това.
- Кои възрастови групи засягат хематологичните заболявания?
- Хематологичните болести засягат всички възрастови групи както мъже, така и жени. Те зачестяват с напредване на възрастта и могат да бъдат доброкачествени, каквито са анемиите, и злокачествени. Откриването им често е затруднено и забавено във времето, защото те се проявяват с общи оплаквания като лесна умора, обща отпадналост, слабост, повишена телесна температура, сърбежи по тялото. От друга страна, те не са толкова масови заболявания като хипертонията и диабета и по-рядко се мисли за тях. 
На практика хематологът обикновено не е първият лекар, който преглежда пациента, защото за да се ориентираме към хематологично заболяване, трябва предварително да се назначат кръвни или образни изследвания. След първоначалните резултати специалистът хематолог преценява назначаването и провеждането на специализирани хематологични изследвания като биопсия на уголемен лимфен възел, костно-мозъчна пункция, цитогенетични и молекулярни проби. 
- Кои са доброкачествените хематологични заболявания и какво е характерно за тях?
- Доброкачествените хематологични заболявания имат добра прогноза и при пациентите настъпва пълно оздравяване след правилно лечение на една желязодефицитна анемия, която се развива на базата на кървяща язва на стомаха или дванадесетопръстника. Друга част от доброкачествените хематологични болести са хронични и персистират през целия живот на хората, без да създават особен дискомфорт. Това важи за някои форми на наследствени анемии като таласемиите. Таласемията /т.нар. средиземноморска болест/ е широко разпространена сред населението на Русе и се проявява с лека анемия, дължаща се на вроден дефект в изграждането на хемоглобина. Заболяването съществува през целия живот на пациента, без възможност да бъде излекувано, но и без да се влошава и без да пречи на ежедневната дейност на хората.
- Какви са причините за поява и развитие на злокачествените болести на кръвта?
- Те са голяма част от хематологичните заболявания. В тази група попадат лимфомите, левкемиите, които са злокачествени болести на кръвта и кръвотворните органи. Всяка година в България се регистрират около 1500 нови случая на онкохематологични заболявания. Като причина за тяхната поява се обсъждат различи придобити дефекти в гените, въздействието на фактори на околната или работната среда като работа с бои, химикали и други, прекарани вирусни инфекции като Ебщайн вирусна инфекция. Много често пациентите се интересуват дали има наследственост при тези заболявания, защото има случаи на появата им в някои фамилии. Отговорът обаче е, че те се дължат по-скоро на въздействието на общи фактори на средата на живот, а не на наследственост. По медицински стандарт всички пациенти със съмнение за злокачествена болест на кръвта следва да се насочат към Клиника по хематология, където да се проведат специализирани изследвания, да се уточни диагнозата, да се постави стадий на заболяването, да се обсъди и вземе решение за лечението. Решение за лечение на болните се взема от разкрити към хематологичните клиники клинични комисии по хематология, които включват не само лекари хематолози, но и лекари от други специалности като патолози, генетици, специалисти по образна диагностика и други.
- Какво включва лечението?
- Лечението се състои от определен брой курсове химио- или имунотерапия, съчетана или не с лъчетерапия. След приключване на целия обем от лечебни дейности пациентите отново се изследват с оглед отчитане на ефекта от терапията и при регистриране на ремисия остават под набюдение.
 При други заболявания като хроничната миелогенна левкемия лечението се провежда с т.нар. таргетна терапия - постоянно медикаментозно лечение с отличен резултат. Това лечение е ново, модерно, прилага се широко в последните 10-12 години и коренно променя прогнозата на това заболяване, а преживяемостта на болните с хронична миелогенна левкемия се изравнява с тази на болните от захарен диабет. Ако пациентът има пълен отговор на терапията и го запазва за продължителен период от време, лечението може да бъде спряно.
- Каква е съвременната тенденция при лечението на кръвните болести?
- Лечението на онкохематологичните болести има голем напредък. От около 15 години в България се прилага и методът на трансплантация на костен мозък. Има разкрити няколко центъра, в които са прави автоложна и алогенна стволово-клътъчна трансплантация. Автоложна е трансплантацията, при която се отделят стволови клетки от самия пациент след определена подготовка и след специалната им обработка отново се преливат на болния. При алогенната трансплантация стволовите клетки се добиват от подходящ донор.
При една част от онкохематологичните заболявания, според стадия, не се започва лечение при диагностицирането им. Пациентите остават под наблюдение от специалист-хематолог и само при евентуална прогресия са обсъжда лечение. 
- Наскоро в Комплексния онкологичен център в Русе се откри хематологичен кабинет. Каква е неговата дейност и има ли договор със Здравната каса?
- Хематологичният кабинет беше открит в началото на годината, а от месец юни е сключен и договор с РЗОК. В кабинета се осъществява диспансерно наблюдение на болни, които са приключили курса си на лечение за онкохематологично заболяване. По принцип те подлежат на доживотно ежегодно проследяване и провеждане на необходимите за това изследвания. В кабинета се консултират пациенти с доказани хематологични заболявания или със съмнение за такива. Преглеждат се и болни с други онкологични заболявания, които имат някакви отклонения в кръвните показатели. Пациентите могат да бъдат насочвани от семейни лекари, специалисти, а също така и сами да се обърнат към нас при промени в кръвните им картини. В кабинета се осъществява регистрация на болни с онкохематологични болести, както и дейност относно временната нетрудоспособност и подготовка на документи за ТЕЛК. Обслужват се пациенти от областите Русе, Разград и Силистра. Когато се отчита рецидив или прогресия на заболяването, болните се насочват за стационарно лечение.