Живописни и графични творби показват в Художествената галерия на „Борисова“ 39 двама автори от Румъния. 
Михай Шербанеску от румънския град Търговище показва свои живописни интерпретации на красиви пейзажни гледки, в които втъкава свои философски послания. Ина Стана Ребиган от Гюргево пък споделя с русенските ценители на изобразителното изкуство свои графични импресии, голяма част от които свързани с впечатленията й от испанската корида. Иберийската атмосфера се допълва от специално аранжираните от Ребиган испански цветни копринени шалове и пъстри ветрила. 
Изложбата бе открита от директорката на галерията Елена Великова и бе аплодирана от много русенски приятели на Румъния.