Успешно приключи първото издание на стажантската програма на "Спиди" АД и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в Русе. 
В стажа участваха 22 възпитаници на гимназията, като седем от тях ще продължат с лятна практика в куриерската компания. В рамките на стажа, който беше организиран като част от програмата на новата за гимназията специалност "Логистика на товари и транспорт", учениците бяха ангажирани с теория и практика, свързани с оперативните аспекти на дейността на "Спиди".
"Нашите възпитаници и техните родители, които бяха предварително запознати с условията на стажа, са изключително доволни от резултатите. Едно от най-полезните неща в програмата беше, че учениците за първи път имаха възможност да упражнят уменията си в реална работна среда, а фактът, че седем от тях ще продължат работа в компанията през лятото е голям успех", коментира Ивелина Георгиева, директор на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. 
"За нас този стаж беше изключително полезен, особено неговата практическа част", коментираха Ванеса Георгиева и Ивета Парашкевова, участници в стажа, които ще продължат с лятна практика в "Спиди" АД през следващите месеци.
Участниците в лятната практика ще се включат в работата на отдел "Операции".
"В рамките на практиката, всеки ученик ще има ментор, който ще поставя задачите на ежедневна база, в зависимост от индивидуалните интереси и способности на стажанта", коментира Илия Цонев, директор "Човешки ресурси" в куриерската компания.
Стажантската програма стартира през миналата година. Целта й е насърчаване на младите хора от последните гимназиални класове към информиран избор на професия. Съвместната работа с Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в град Русе ще продължи и през следващата учебна година. 
"Вярваме, че нашата стажантска програма ще даде възможност на млади хора да поставят началото на една успешна кариера и затова нашата цел е тя да се превърне в традиция", допълни още Илия Цонев.