За трета поредна година работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите преговори за определяне на минималните осигурителни доходи за 2019 г.
Според работодателските организации практиката за определяне на минимални осигурителни прагове показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица, изтъкват работодателските организации. 
Такава практика не съществува в страните членки на ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос от страна на Европейската комисия. Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се определят чрез колективни трудови договори и да са валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.
Минималните осигурителни доходи са хранилка за администрацията, нямаме свободна бизнес среда, регулациите вместо да намаляват се увеличават, коментира председателят на Русенска стопанска камара Красимир Ениманев.