Една нулева учебна година да се въведе за всички деца, за да могат през това време момичетата и момчетата да се научат да живеят сред природата: да отгледат поне едно растение или животно, да пречистват водата, да пазят дървета и храсти. Това вълнуващо предложение беше огласено от Министерството на образованието на държавата Диалог по време на финала на проекта "Земята е домът ни" на образователния център "Диалог". 
След срещите си с различни специалисти - от полярник до спелеолог - децата си направиха 4 министерства със специален екоуклон: на образованието, на здравеопазването, на енергията и ресурсите и на рециклирането на отпадъците. Всеки министерски екип обяви своите идеи. Образователното ведомство предложи също и да се въведе зелен акцент във всички изучавани предмети. 
От здравното министерство /целият екип беше облечен в бяло!/ се бяха концентрирали върху биорезонансни скенери, които ще определят на мига диагнозата на болния, специални контейнери, в които да се събират ненужните лекарства, и други интересни предложения. Те предложиха и децата в училище да имат голямо междучасие от 1 час, в който да се хранят здравословно - всички заедно на голяма кръгла маса, за да могат да общуват. 
Министерството на енергийните ресурси беше разработило концепция за "интелигентно движение", при което всяко човешко действие ще генерира енергия - карането на колело, тичането, скачането, дори преместването на часовниковата стрелка. А Ивелин Крумов беше съчинил дори стихотворение за енергията. 
Най-атрактивно бе представянето на Министерството на отпадъците /цялото му име е Министерство на отговорната консумация и потребление и оползотворяване на отпадъците/. В духа на названието си екипът бе облечен с поли, блузи, елечета и шалове от найлонови торби, окичен с колиета и диадеми в косите от хартия. В един момент природата ще се обърне срещу нас и ще ни убие, биха тревога децата, като показаха макет на контейнери за разделно събиране на отпадъците, накараха публиката да реши тематична кръстословица, а Вихра Македонска рецитира своето стихотворение "Рециклиране".
Накрая бяха раздадени награди - медали, грамоти, шапки, на участниците в увлекателната екоседмица, която преживяха русенчета, а след това всички се почерпиха и си обещаха, че непременно ще се срещнат отново и ще обмислят и други щадящи природата идеи.