С 3,07 на сто намалява сивата икономика през 2017 г., достигайки ниво от 25,22 на сто при 28.29 на сто през 2016 г. Данните са на база на композитния индекс „Икономика на светло“, поддържан от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). За 2016 г. се отчита дял от 71,71 на сто на законния бизнес, докато през 2017 г. индексът е нараснал до 74,78 на сто.
През 2010 г., когато започва изследването, делът на сивата икономика, измерена по този начин, е бил 35 на сто. В секторите „туризъм“, „строителство“, „селско стопанство“, „търговия“, „услуги“ са отчетени значими стойности на сивия сектор, за разлика от „машиностроенето“, „енергетиката“, „електроника“, „електротехника“ и „металургия“. Колкото е по-голямо предприятието, толкова е по-малка вероятността за сиви практики. Същото важи и за доходите - колкото един сектор е по-рентабилен и с високи възнаграждения, по-рядко се срещат сиви практики.
Причини за положителните тенденции на намаляване на дела на сивата икономика са финансовата и икономическата стабилност, мерките за подобряването на бизнес средата и ръстът на световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа. Сред причините, задържащи засилването на положителните тенденции, са липсата на реформи в ключови сектори като „здравеопазване“, „защита на конкуренцията“, „правосъдие“, „вътрешен ред и сигурност“, както и административното повишаване на минималната заплата и осигурителните прагове.