Българо-унгарският консорциум „Транспортна схема Русе 2017“ има 12 месеца срок, в който трябва да изработи новата транспортна схема на община Русе. А след това разписанията и маршрутите ще трябва да бъдат одобрени от общинския съвет. В този период е предвидено да се направят няколко обществени обсъждания със заинтересованите страни, за да се чуе мнението както на експертите, така и на гражданите. 
В края на юни беше сключен договорът между кмета Пламен Стоилов и Калин Цеков, който представлява консорциума, спечелил обществената поръчка. С това същинската работа по дългоочакваното актуализиране на транспортната схема започна. Консорциумът, който спечели процедурата, включва три фирми. Това са софийските „ЙПГ Консулт“ и „Сигма Консултинг“, както и фирма „Мобилисимус“, която е със седалище в Будапеща. 
Предвидено е да се разработи маршрутна схема в няколко варианта с подробни разписания, като ще се определят честотите за всяка линия и период - за делнични и празнични дни, училищен и ваканционен период, събота, неделя, и ще се изработят карти за новата схема. Основният критерий ще бъде да няма дублиране на линии от автотранспорта, електротранспорта и междуселищните линии. Предварително ще бъдат извършени редица дейности: анализ на текущата мрежа на обществения транспорт и разписанията, който включва обхват на мрежата, ниво на услугата по райони, делнични и празнични дни и време от деня, връзка между основните райони на начални и крайни спирки, а също и механизъм на таксуване, възможности за оптимизация и за прекачване. За целта ще се формират две фокус групи с участие на представители на местни неправителствени и граждански организации, активни граждани и местния бизнес, за да се анализират нуждите на заинтересованите страни. Ще се проведе и социологическо проучване сред населението в общината, с което ще се идентифицират проблемите, нуждите и очакванията от актуализирането на транспортната схема. Ще се направи и представително проучване на търсенето на транспортни услуги и обществен превоз. Чрез него ще се събере информация и за удовлетвореността на населението от действащата транспортна схема. 
Въз основа на събраната информация ще бъде изготвено предложение за актуализация на транспортната схема, което ще бъде подложено на публично обсъждане. След като бъде приета новата транспортна схема, може да се очаква и обявяването на нови конкурси за преразпределение на линиите от обществения транспорт.