Проф.Пенчо Косев е завършил Медицинска академия в София през 1975 година. Три години по-късно започва работа като ординатор в отделението по ортопедия в тогавашната Окръжна болница в Русе, сега УМБАЛ „Канев“/. От 1989 година е началник на отделението, което от един месец е преобразувано в Клиника по ортопедия към Университетската болница.
През 2006 година е избран за редовен доцент по ортопедия и травматология от Висшата атестационна комисия, а през 2015 година доц.д-р Пенчо Косев става професор по същата специалност към Русенския университет.
Проф.Косев има над 15 дългосрочни специализации в Германия, Русия, Израел, Италия, САЩ, Швейцария и Англия. Връчени са му пет първи награди за дните на Българската ортопедия и травматология от Българското ортопедично дружество. Член е на множество международни организации, автор е на шест оригинални книги, най-важната от които е „Първична тотална колянна артопластика“. Има над 125 публикации в наши и чуждестранни издания и е научен ръководител на четирима докторанти в клиниката в Русе.


- Проф. Косев, от коксартроза се оплакват много хора над 50-годишна възраст. На какво се дължи това?
- Според съвременните биохимични хипотези коксартрозата се дължи на несъответствието между натоварването на тазобедрената става и невъзможността хиалинният хрущял да понася тези натоварвания, което води до тяхното износване. Болестта се доказва при 75% от случаите и на първо място се дължи на вродената дисплазия на тазобедрената става или на вроденото й изкълчване. Доказано е, че при жените заболяването се среща три пъти по-често. Освен това в около 1/3 от случаите се забелязва двустранна коксартроза, тоест засегнати са двете тазобедрени стави.
Друга причина за заболяването на тазобедрените стави е кокса вара /изкривяване на ставата под 90 градуса от нормални 135 градуса/. Когато главата влезе дълбоко в тазобедрената става, вече имаме протрузио ацетабули. Това са вродени аномалии, които във времето се развиват и водят до коксартроза. Следваща голяма група са различните аномалии в кръвоснабдяването на тазобедрената става, сред които на първо място е аваскуларна некроза на бедрената глава, която е често срещана напоследък, асептичните некрози на бедрената глава и други. Различните възпалителни заболявания на тазобедрената става като ревматоиден артрит, синовит и други също са причина за коксартроза. Не на последно място се включват и травмите на тазобедрената става при катастрофи, падания и други по-сериозни травми, които водят до луксации и фрактури в ставата.
При 25% от случаите обаче не може да се определи причината за коксартроза.
- Какво представлява самата болест коксартроза?
- Това е износване на ставния хрущал, смачкване на бедрената глава и разрастване на остеофитите /шипове/, което води до прогресивно ограничение на движението, болки и скъсяване на крайника.
- Каква е клиниката за заболяването?
- Болестта се среща при хора над 40-50 години, но много ясно трябва да се отграничи, че коксартрозата се появява от шестата до осмата декада на човека. Първият водещ симптом е болка при вървене. С прогресията на заболяването изчезва ставната междина между ацетабулума и бедрената глава, което води до ограничение на движенията и в резултат следва сплескване на бедрената глава до скъсяване на крака и невъзможност за движение по баири и надолнища. 
Това е обичайната форма на болестта, но има и бързо развиващи се коксартрози, които протичат за няколко години в най-тежките си форми и накрая се стига до приковаване на легло заради блокиране на тазобедрената става и невъзможност за всякакво движение поради скъсяване на крайника и изчезване на ставния хрущял.
- Какво е лечението на коксартрозата?
- Лечението е комплексно и мултидисциплинарно, но от изключително значение е поставянето на точна начална диагноза. Ако се установят статични аномалии на крайника, се препоръчва извършване на коригиращи остеотомии, които да изправят осите на крайника до нормално положение. Това се правеше масово преди 15-20 години, но с развитието на съвременната имплантология тази тактика се прилага все по-рядко. При нея в началото се препоръчваше периодично отбременяване на крайника, даване на обезболяващи лекарства, физио- и лазертерапиите и балнеопроцедури с минерални води и кални бани, които имаха за цел да забавят развитието на процеса, който е необратим.
Съвременното лечение обаче е известно с направата на изкуствени тазобедрени стави, които се слагат на мястото на болните стави. Това се препоръчва за възраст над 60 години, защото колкото и да са съвременни, изкуствените стави са с преживяемост 15-20 години. Затова добрият лекар, без да е бог, трябва да направи така, че веднъж в живота на човек да смени ставата му, а не след пет или 10 години пак да му прави операция. В никакъв случай обаче не трябва пациентът да се оперира над 70 години, защото такива хора имат придружаващи болести като деменции, сърдечно-съдови, мозъчни и бъбречни заболявания и трябва много да се внимава да не се стигне до летален изход.
За съжаление възрастта на болните от коксартроза рязко падна надолу и вече на хора на по 40-50 години се правят операции за смяна на тазобедрените стави. Това е така, защото изключително бързото развитие на съвременната имплантология доведе до направата на стави от по-качествени материали, които издържат повече във времето.
- Каква е цената на изкуствените тазобедрени стави?
- Първо трябва да кажа, че имплантите се делят на две групи - чрез залепване за костта с помощта на костен цимент и такива, които са обработени толкова плазмено, че прорастват към коста. В момента точно вторият вид се препоръчва, защото изкуствените стави издържа много години. Сумите им са различни и варират от 2000 до 5000 лева.
- Поемат ли се от здравната каса?
- Касата плаща по 1080 лева на ставна протеза, останалите пари се доплащат от пациентите. Операциите, които се правят с местна или с обща упойка, са безплатни, ако хората са здравноосигурени.
Тук е моментът да кажа, че поставянето на изкуствени стави в Русе започна преди 45 години, като основите положи проф.Кожухаров, а аз съм негов последовател. До момента не мога да кажа на колко пациенти има поставени стави, но годишно това се прави на около 120 болни от коксартроза.
- Стига ли се до ампутация, ако не се вземат мерки?
- Не!
- Вярно ли е, че системната употреба на твърд алкохол довежда до увеличение на болките?
- Да, при прекаляване с алкохол и цигари болките стават нетърпими, но нормалното количество алкохол не вреди на коксартрозата.