Изложбата "От Виена и Константинопол. Етнография на града", която е съвместен проект на Етнографския музей в Пловдив и Историческия музей в Русе, бе открита в град Полски Тръмбеш. Експозицията показва европеизирането на двата емблематични български града, които са били асоциирани с Малката Виена и Кючук Париж. Тя е създадена във връзка с българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В Полски Тръмбеш изложбата бе открита от директорите на двата музея проф.Николай Ненов и доц.Ангел Янков. Очаква се скоро да гостува и в Русе.