Русенският бизнес е изпратил една много добра 2017 г. 10,3 хил. фирми от областта, подали финансов отчет за предходната година, са реализирали приходи за 8,6 млрд. лева. Сумарната им печалба е в размер на 467,1 млн. лева. Това показва анализа „Топ 100“ на в. „Капитал“, обобщаващи картината за цялата страна. Данните на анализаторите изпреварват тези на официалната статистика, които ще бъдат публикувани чак през януари следващата година. Но дават възможност за анализ на текущите икономически тенденции.
През 2017 г. областният бизнес е увеличил с над 16% приходите си в сравнение с 2016 г., показват изчисления на „Утро“. Ръстът на печалбата е несъществен - от 461 млн. лева през 2016 г. до 467,1 млн. лева през миналата година, тъй като и разходите за дейността са нараснали пропорционално. В тези разходи обаче се включва и увеличението на заплатите със средно 7,3% през миналата година - нещо, което интересува най-много около 70 хил. наемни работници в Русенско.
Интересен е и паралелът с 2007 г. - последната година преди началото на световната финансова криза. В сравнение с 10 години по-рано броят на икономически активните предприятия е нараснал с 13,1%, а сумарната им печалба - с близо 20 на сто (19,8%). За три години от 2014 г. насам, приходите на фирмите са нараснали с една трета. Този ръст е постигнат въпреки драстичния спад в броя на заетите в предприятията. За 10 години той се е стопил с повече от 30% - от над 100 хил. човека до под 70 хил.