Автомобили отново тръгнаха по крайбрежната алея, след като силният вятър преди повече от месец счупи бариерата до ресторант "Понтона", която препречваше пътя им. Преди това няколко пъти вандали се опитваха да я строшат, а от общината я ремонтираха. Силният вятър обаче окончателно я счупи и сега се търси фирма, която да достави същия детайл на захващане и форма на бариерата. 
Още през 2015 г. бяха монтирани две бариери - пред Дълбокия път и към подхода на пешеходната алея от ресторант "Понтона", които да спират навлизането на коли по крайбрежната алея, като забраната не се отнася само за автобусите, които обслужват круизните кораби. Тези мерки се наложиха, тъй като поставените забранителни знаци не се спазваха, липсваше контрол от страна на полицията и нагли шофьори си позволяваха да минават по пешеходната зона. С поставянето на двете бариери се осигури безопасното движение на пешеходци по алеята, което отново е застрашено заради счупената бариера.