Като малка, но отворена икономика, България трябва да следи ситуацията, но не може да бъде засегната в голяма степен, защото стокооборотът на страната ни със САЩ е много по-малък от този с Европейския съюз. Около това мнение се обединиха участниците в дискусията за предизвикателствата пред българската външна търговия, организирана от Института за икономически изследвания при БАН.
Очакванията на експертите са икономиката на България да отбележи ръст от 3,6 на сто, но амбициите са да стигнем до ниво 4%, въпреки нарастващия протекционизъм на пазарите, който вече прераства в търговска война. Според икономистите, електронната търговия ще може да се противопостави успешно на протекционизма. 
Напоследък за увеличението на БВП все повече допринасят потреблението и инвестициите. За 2018 година икономистите очакват 10,1 на сто ръст на инвестициите в страната, а през следващите години - поне 7-10%. В България може да дойдат компании, които имат проблеми с протекционизма и търсят ниски разходи за производство.