Ловците ще плащат по-малко за някои видове дивеч, става ясно от заповед на министъра на земеделието Румен Порожанов за утвърждаване на нови цени за продажба на дивечово месо от районите на дейност на държавните ловни стопанства и дивечовите участъци от 6 юли. Става въпрос за отстреляния в горите дивеч по линия на ловния туризъм, където през последните години нараства интересът от страна на български ловци. Част от този дивеч се предлага в хотели и ресторанти, известно количество става и на специални колбаси.
Тази година цената за отстрел на дива свиня пада поради засиления лов, който ще бъде въведен като предпазна мярка за неразпространение на африканската чума по свинете. Така за килограм отстреляно животно ловците ще плащат само 50 евроцента. 
Според новия ценоразпис за цяло животно с кожата ловците ще плащат по 3 евро за килограм елен и сърна, по 5 евро за цял заек, по 6 евро - за пуйка, по 2 евро за фазан и гъска и по 1 евро за токачка, яребица, кеклик, патица, бекас, гривек, пъдпъдък и гургулица. Цената за муфлон остава същата - 1,5 евро за кг. За цяла гъска ще се плаща по 2 евро.
За одрания дивеч без глава цените са съответно по 3,5 евро за килограм елен и сърна, по 2 евро за муфлон и останалите видове дивеч и по 1 евро за глиган. Тази цена също е понижена спрямо миналата година.                                   У