Икономиката тъпче на място в последната година, правейки крачка напред и после друга назад, показват данните на Националния статистически институт. Промишленото производство нараства през май с 1.8% спрямо април, но остава на същото равнище спрямо май 2017 г. За последните 12 месеца нарастване на производството има само в преработващата промишленост - с 0.7%. В същото време в добивната се отчита спад с 8.2%, а в енергетиката - с 6.0%.
За последната година най-много нараства производството на превозни средства, без автомобили - с 25.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 18.9%, ремонтът и инсталирането на машини и оборудване - с 13.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения - по 12.1%.
Най-голямо е намалението при производството на тютюневи изделия - с 21.2%, на метални изделия, без машини и оборудване - с 10.3%, на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - по 9.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.7%.
Статистиката отчита ръст в търговията на дребно, където оборотите се увеличават с 6.3% в сравнение със същия месец на предходната година. В сектора на строителството обаче данните показват намаление от 0.5% в сравнение със същия месец на 2017 година.