Застраховките „Каско“ и имуществените застраховки срещу пожар, наводнения и кражби ще поскъпнат с поне 5%, ако бъде приет законопроектът за превенция срещу неблагоприятните събития в земеделието. Според текста, предложен от земеделското министерство, застрахователите и техните клиенти - граждани и компании, ще трябва да финансират с част от доброволните си застраховки борбата с градушките в земеделието. На застрахователите се пада да внасят 0.8% от премийния приход от автокаско, пожар и природни бедствия и щети по имуществото, за да подпомагат държавно предприятие, което от своя страна да се бори с градушките и наводненията и да обезщетява земеделските стопани. Самите фермери пък може и да не сключват застраховки за обработваемите площи, каквато е нормалната практика в останалите европейски страни.
Според изчисленията на застрахователите, ако проектът бъде приет, това ще доведе до увеличаване на цената на полиците с поне 5%, тъй като внезапната такса ще трябва да бъде компенсирана по някакъв начин. В резултат всеки застраховал автомобила или дома си ще трябва да плаща допълнително, за да може с тези средства държавата да обезщети земеделски стопани, които нямат застраховки.
Както „Утро“ писа, според проекта земеделците ще плащат за защита от градушки по 0,50 лева на декар, което се оценява от тях като приемливо. Тази защита обаче ще стане факт най-рано догодина, тъй като районът на Североизточна България ще се охранява по самолетен способ, а не с ракети. Тези самолети обаче тепърва ще се закупуват.