Обществена поръчка за застраховки на сгради общинска собственост, на обекти по проекти, „Трудова злополука“ на лица, „Каско“ на автомобилите собственост на общината, както и „Гражданска отговорност“ и „Злополука“ за пътниците в тях обяви община Борово. Поръчката е обособена в пет позиции, а общата й стойност е 57 349 лева. Срокът за изпълнение е една година. Оферти ще се приемат до 11 април, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси най-ниска цена.