Въпреки че първите данни от жътвата на ечемика бяха обнадеждаващи, с напредването на кампанията става ясно, че добивите от есенниците ще бъдат по-ниски от миналогодишните. Така прогнозите на фермерите от региона за 10-20% по-слаба реколта изглежда ще се оправдаят. 
От ожънатите досега 81 380 декара пшеница средният добив е 553 кг/дка, което е с 10 на сто по-малко от миналогодишните 610 кг/дка. С жито в Русенско са засети най-големи площи - 588 578, от които са реколтирани към 14%.
Най-голям е спадът при рапицата. Маслодайната култура дава средно 228 кг от декар, което е с 28 на сто по-малко отколкото миналогодишните 319 кг/дка. Дотук са ожънати 9% от засетите с рапица 99 139 дка.
По-малки ще са добивите и при ечемика, прибирането на който е към края си. При 90% ожънати площи стопаните отчитат средно по 510 кг от декар, което е с 6 на сто по-малко отколкото през 2017 г. Засетите с ечемик площи в областта са скромни - само 41 754 декара.
На този етап фермерите трудно могат да очакват по-добри цени, които да компенсират по-ниските добиви. Ситуацията е точно обратната - средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед намаляват в границите от 0,7% до 6,1%, като най-съществен е спадът при слънчогледа. В последните седмици обаче цените обръщат посоката към покачване, като пшеницата поскъпва с 1-2%, а ечемика - с 14 на сто.