Русенци вече могат да изпращат своите предложения, мнения и препоръки за общинския бюджет догодина. За целта гражданите трябва да подадат писмените си предложения в центъра за информационно обслужване на общината или да ги изпратят на имейл: [email protected] Срокът за подаването им е до 28 септември, за да бъдат взети под внимание при подготовката на проекта за бюджет за 2019 година.