„Арена Русе“, акционерното дружество, стопанисващо спортната зала, отчита загуба от 1,578 млн. лева за миналата 2017 година. Това сочи счетоводният отчет, подаден в Търговския регистър. От числата става ясно, че текущите приходи не покриват разходите, а амортизационните отчисления в размер на над 1,6 млн. лева ще държат финансовия резултат на минус още дълги години. Така че от дяловото участие от 49% на община Русе в дружеството на този етап може да се очаква чисто имиджов ефект, свързан с наличието на спортна зала и домакинството на значими спортни и обществени събития, но не и преки финансови ползи. Спортната зала всъщност е дадена за управление на „Арена Русе Мениджмънт“, в което основен акционер с 80% от акциите е компанията на братя Атанас и Пламен Бобокови „Международна компания за инвестиции и развитие“. 
„Арена Русе Мениджмънт“ плаща на „Арена Русе“ наем - за миналата година в размер на 689 хил. лв. 
„Арена Русе“ обаче плаща на „Арена Русе Мениджмънт“ за „управление на организацията на спортни и обществени събития“ в залата. За 2017 г. - впечатляващите 791 хил. лева. Заедно с другите по-дребни разходи залата излиза на минус със 127 хил. лева. Дупката се покрива със заем от „Приста Ойл“ за 200 хил. лева, върху който вече текат лихви.
Договорът на залата с „Арена Русе Мениджмънт“ не е публичен и няма как да се види за какво точно са похарчени парите.
Както посочва изготвилият отчета за 2017 г. Чавдар Данев - „Въпреки положените усилия, паричните постъпления за периода не са достатъчни за покриване оперативните разходи на залата“. Финансистът обаче пояснява, че през 2017-а са организирани и събития, които се провеждат през тази година, което може би трябва да подобри финансовото състояние през 2018-а.
Община Русе е коректен партньор в „Арена Русе“ АД, ангажира се непрекъснато с популяризиране на залата, оказа решаващо съдействие за привличане на мачове от световното първенство по волейбол за мъже през септември, а преди време дори инвестира 9 милиона за доизграждане на подземния паркинг. Въпреки това в подписания от Чавдар Данев документ четем: „ръководството на „Арена Русе“ АД очаква съпричастност и съдействие и от публичния акционер в залата - Община Русе, които да допринесат за подобряване на текущите резултати от дейността. Това ни дава основание да очакваме дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие през обозримо бъдеще“.