Сдружение „Национален център за безплатно правна помощ“ e организация, чиято цел е да осигури на гражданите безплатна защита срещу дружества-монополисти. Сдружението разполага с екип от опитни адвокати, предоставящи помощ на територията на цялата страна при дела срещу топлофикации, ВиК, банки, мобилни оператори, кредитни институции, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, застрахователи, както и в изпълнителни производства, образувани от държавни и частни съдебни изпълнители срещу гражданите.
Въпросите си към Сдружение „Национален център за безплатна правна помощ“ можете да поставяте на телефони 0988 86 75 77 и 02 441 08 99, или на e-mail адреси: [email protected] и [email protected], както и чрез електронната поща на вестник „Утро“ [email protected] 
Многобройни са въпросите, отправени към сдружението във връзка с изпълнителни дела и действия на частните и държавни съдебни изпълнители спрямо длъжниците, поради което екипът на сдружението направи обобщение на най-често срещаните в практиката казуси и проблеми, свързани с производството по изпълнителни дела. В няколко поредни рубрики „Адвокат на народа“ ще се опитаме да дадем максимално ясни и конкретни отговори на поставените въпроси.

При опит да изтегля пари от банкомат устанолих, че сметката ми е блокирана. При проверка в банката се оказа, че срещу мен има изпълнително дело и сметката ми е запорирана от частен съдебен изпълнител. Не е ли незаконно да ми налагат запор без предварително да ме уведомят?
Запорът на банкова сметка, наложен от съдебен изпълнител /било то частен или държавен/, е действие в образувано изпълнително дело, за което длъжникът не се уведомява. Целта е длъжникът да бъде “изненадан”, като налагането на запор стопира възможността му да закрие банковата си сметка и по този начин да лиши взискателя - кредитор от евентуални парични средства, които се намират в сметката. Обикновено запори на банкови сметки се налагат незабавно след образуване на делото - преди длъжникът да е получил покана за доброволно изпълнение или съобщение за образувано изпълнително дело, с които длъжникът бива уведомен, че срещу него тече изпълнително производство. Запори могат да се налагат и по всяко време, докато изпълнителното дело е висящо.
Частен съдебен изпълнител ми връчи покана за доброволно изпълнение и още няколко документа, от които разбрах, че съм осъдена да плащам немалка сума по кредит, който съм теглила от банка и който преди време престанах да обслужвам поради финансови затруднения. Възможно ли е частният съдебен изпълнител да събира пари от заплатата ми, без да съм разбрала преди това, че срещу мен изобщо е водено дело в съда, в което съм била осъдена от банката?
Ако кредиторът ви е банка и сте престанали в даден момент да обслужвате кредита си, е възможно банката да се е възползвала от предоставената й от закона възможност да ви “осъди” по едно специфично, бързо производство единствено въз основа на извлечения от счетоводни документи. За това, че банката ви съди, научавате от частния съдебен изпълнител. В този случай съдебният изпълнител освен покана за доброволно изпълнение, ви връчва още два документа, издадени от съда - заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, като от този момент имате възможност да възразите в четиринадесетдневен срок срещу заповедта в съответния съд, който ги е издал. Казано накратко, към този момент все още не сте “осъдени” окончателно, тъй като имате възможност да се защитите по съдебен път от предявената от банката претенция. Трябва много внимателно да прецените дали да възразите или не, тъй като в случай, че банката има основание да ви съди и спечели делото, това би довело до допълнителни съдебни разходи за вас в съдебното производство.
Преди време водих дело в съда с топлофикационно дружество, което изгубих и съответно Топлофикация си извади изпълнителен лист и си търси вземанията от мен чрез частен съдебен изпълнител. В поканата за доброволно изпълнение, която получих от съдебния изпълнител, беше записано, че освен сумите, които дължа по делото, което изгубих, са ми начислили още почти толкова като разноски и такси по изпълнителното дело. Струва ми се, че тези разноски са несъразмерни с дълга ми, дори прекомерни. Имам ли право да искам намаляването им и от кого?
Взискателят по изпълнителното дело /в случая - топлофикационното дружество/, има право на разноски в изпълнителното дело, заведено срещу вас, които са различни от тези, които са му присъдени в съдебното производство. Наред с това, частният съдебен изпълнител също начислява такси за изпълнението, които се калкулират по Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Ако считате, че разноските по изпълнителното дело са прекомерни, имате законното право да искате от частния съдебен изпълнител те да бъдат намалени. В случай, че частният съдебен изпълнител откаже да ги намали, пред вас стои възможността да обжалвате отказа му пред компетентния съд. Всичко това се извършва в кратки срокове и в случай, че пропуснете тези срокове, възможността ви за обжалване на разноските се прекратява.
Преди доста време - сигурно преди шест или седем години, ми беше образувано изпълнително дело от държавен съдебен изпълнител. През тези години никой не ме е търсил да плащам по това дело, нито съм получавал каквито и да било съобщения от държавния съдебен изпълнител. Не са ми удържали пари от заплата, нито са ми запорирани банкови сметки. Едва през тази година пристигна съобщение, че ще ми бъде правен опис на вещи. Въпросът ми е защо съдебният изпълнител не прекратява делото при положение, че е погасено по давност, а едва сега е започнал да ми описва вещите?
На първо място, изпълнителното дело трябва много внимателно да се проучи в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, тъй като от предоставената информация не може да се направи категоричен извод, че от образуването му до момента действително не са предприемани никакви действия. Дори и длъжникът да не е уведомен за това, е възможно взискателят - кредитор да е искал извършване на действия или самият съдебен изпълнител да е извършвал такива, но съобщенията по една или друга причина да не са достигали до длъжника. В случай, че има пропуски в изпълнението и поради това правото на взискателя да търси вземането си чрез съдебен изпълнител е погасено по давност, тогава длъжникът може да заведе пред компетентния съд иск, че не дължи сумата, за която е бил осъден преди години поради изтичане на съответния давностен срок. Подчертаваме, че съдебният изпълнител няма правомощия самостоятелно да обяви, че вземането е недължимо поради изтичане на давността - компетентен да се произнесе по въпроса е единствено съдът.