Разликата между средния размер на пенсията за мъжете и жените е 112,10 лв. или около 38 на сто. Един пенсионер получава средно по 345,46 лв., като мъжете вземат 410,58 лв., а жените - 298,48 лв., показва анализ на НОИ.
При тези стойности брутният коефициент на заместване за мъжете е 47,6 на сто, а за жените - 38,3 на сто или около 9,3 пункта по-нисък. Това означава, че при пенсиониране мъжете вземат като пенсия близо половината от последната си заплата, а жените - малко над една трета.
Мъжете обаче работят средно с 5,6 години повече. През 2017 г. средният осигурителен стаж на мъжете пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст от най-масовата трета категория труд е бил 38,7 години, а на жените - 33,1 години. 
От НОИ анализират, че положителен факт е, че за периода 2009-2017 г. половите различия в коефициента на заместване на дохода при пенсиите за осигурителен стаж и възраст намаляват. През 2009 г. разликата е била 14,8 пункта в полза на мъжете (55,1 на сто срещу 40,3 на сто), докато през 2017 г. тя вече е 10,2 пункта. Измежду факторите, които оказват най-голямо влияние върху различията в размера на получаваната пенсия и заместването на дохода, са продължителността на осигурителния стаж и размерът на осигурителния доход. Разликата средно за 2017 г. е приблизително 83 лв., което е около 10,6 на сто.
Според експертите това подсказва, че има ясно забележими разлики в заплащането между жените и мъжете, което се потвърждава и от данни от други изследвания.