Противно на очакванията за слаба реколта, жътвата на ечемика в Русенско започна с висок добив, съобщи директорът на ОД „Земеделие“ Борислава Братоева.  Средният добив от първите прибрани 1820 декара е 650 кг/декар, което е доста над отчетените през миналата година 543 кг/декар. 
Ожънатите 1820 декара обаче са само малка част от засетите общо 41 754 дка, така че е рано въз основа само на тях да се правят генерални изводи за тазгодишната реколта. Повечето земеделци очакват добиви под миналогодишните заради липсата на дъждове в голяма част от землищата в областта. Същата тенденция се отчита и на национално ниво. По данни на Министерството на земеделието и храните към 07.06.2018 г. са реколтирани 10 266 дка ечемик при среден добив 470 кг/дка. Прибраната продукция до момента възлиза на 4,8 хил. тона.
В региона са засети още 588 578 дка с пшеница и 99 139 дка с рапица.