Много по-добър април в сравнение с миналата година регистрират русенските хотели и други места за настаняване, показват данните на националната статистика. Реализираните нощувки се увеличават с над 1500, като тези на чужденци отбелязват ръст с почти една четвърт.
През април в Русенско са отседнали 9226 човека, от които 2342 чужденци. Реализираните от тях нощувки са 16 163, които носят приходи от 730 хиляди лева. 
Числата са малко по-ниски от март, но в сравнение със същия месец на миналата година приходите се покачват, макар и скромно - с малко над 3%. Ръстът идва както от повечето туристи от България, така и от увеличения брой чужденци. Реализираните нощувки се увеличават от 14 612 през април 2017 г. до 16 163.
Туристите от други държави са платили за нощувки 318 хил. лева, 43,6% от всички приходи по това перо, което се дължи на факта, че те обикновено избират по-луксозните и по-скъпи хотели.
И през април на високо ниво остават предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. В тях са реализирани 6549 нощувки или 40,5% от всички. Най-добра е запълняемостта в петте четиризвездни хотела, в които са реализирани 7259 нощувки. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 410 хил. лева или 56% от всички. 
През април в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 8, са отседнали 1737 лица, които за 2356 нощувки са донесли приходи от 134 хил. лева.
Реализираните нощувки в общо 48 хотела и други места за настаняване в областта са средно по 1,75 на човек, при 1,86 за предходния месец. Запълняемостта на легловата база се увеличава до 28,6%, което означава, че от 100 легла средно по 71 на ден са оставали незаети.