Даниел Гаглиардо е създател на духовния център УКСИМ, намиращ се в Аржентина. От дете се вълнува от отговорите на въпросите, свързани със смисъла на битието. Преминава през бойните изкуства, различни източни практики, философски течения, духовни търсения. Преди 28 години основава центъра за подпомагане на човечеството за пречистване и възстановяване на връзката с Висшите космически закони. Живее в Аржентина. Пътува по света и провежда своите конференции, в които коментира въпросите, които посетителите задават.

Известният аржентински философ и спиритуалист Даниел Гаглиардо за втори път гостува в Русе миналата седмица и отново говори за вижданията си за човечеството и света. Приеман и отхвърлян, обичан и отричан, латиноамериканецът обикаля различните континенти, търси и намира съмишленици и продължава да развива създадения от него център УКСИМ. Ето кои са темите, по които Даниел Гаглиардо говори в Русе.

„Трябва да бъдем верни на нашия вътрешен извор - онази най-извисена частица, хармонична, уравновесена, онази светлина, с която трябва нашата по-слаба материална част да влезе в синхрон. Този вътрешен инструктор е като фар, който ни осветява пътя в тъмнината на материалния живот.“           Даниел Гаглиардо

- Твърдите, че планетата преминава през глобален преход. От кога са започнали промените и те отрадяват ли се на духовните центрове?
- Преходът започна през 1988 година и Изтокът отстъпи мястото си на център. Смениха се и техниките, чрез които се практикува духовното отваряне на хората. Днешните духовни центрове са пренесени в Латинска Америка - в Перу, Уругвай, Бразилия, Португалия и два в Аржентина. 
- Защо пътувате и провеждате срещи с хора от различни точки на света?
- Новата енергия изисква обръщане навътре към себе си и доверяване на интуицията. Разбрах, че трябва да споделя наученото. Започнах да провеждам множество конференции в Америка, пробуждайки хората съзнателно да търсят духовното си предназначение, да излязат от егото и материята, и да възстановят предназначението си в служба на висшите йерархии на светлината. 
- От колко време сте в Европа?
- От шест години, започвайки от Португалия. 
В България ме доведе Енергията и разбрах, че тук има много пробудени хора 
Тук съм от три години и срещнах много хора, тръгнали по пътя на самоосъзнаването като духовни същества.
- Как се проявява Преходът в личен план?
- Това е изключително индивидуален процес за всеки един от нас и се проявява по различен начин. Личният път до съзнание на пробудено същество се случва само и единствено по повика на душата, при връзка с вътрешния Космос, с вътрешния водач. До тази връзка някои стигат по-бързо, някои по-бавно. Със смяната на енергията на планетата се сменят и техниките чрез които се стига до духовно отваряне. Когато Енергията показва необходимост, се работи с мантри от новия цикъл.
- Кое ви накара да тръгнете по този път?
- Усетих повика вътре в мен и разбрах, че това е моето предназначение - да будя хората. 
Културата, в която живеем на планетата, се развива изключително материалистично, с акцент върху егото 
Точно затова висшите йерархии работят за връщане на съзнанието на всеки един към изначалното му предназначение да бъде духовна личност. 
- Каква е ролята на жените в новите условия?
- За всички е ясно, че има особен подем сред жените. Те вече се изявяват навсякъде, но не агресивно, както беше в периода на властването на ян-енергия. Тъй като Преходът се проявява с изравняване на енергиите,  дълго потисканата ин-енергията излиза на преден план. Най-важното в момента за човечеството е обръщането към самия себе си и установяване на връзка с духовния водач вътре в нас. Затова заработва женският принцип на интровертност. Това е някак по-лесно при нас, на американския континент, но при европейците винаги е властвало рациото. Затова стъпихме на вашия континент. Центърът УКСИМ 
предлага на Европа да се отърси от традиционния начин на мислене
Да излезе от рационалната интелигентност на лявото съзнание и да се довери на своята вътрешна интелигентност - т.е. на дясното съзнание.
- Кои са най-важните въпроси, които задават присъстващите на срещите с вас?
- Някои от по-важните дискутирани теми са новият генетичен код, пътищата за постигане на хармония и равновесие, търсенето на вътрешния инструктор и подготовката на всеки за приемане на по-висшия еволюционен закон, присъствието на междуземни и извънземни цивилизации на планетата. Коментира се законът за пречистването - как можем да се справим с болестите, извървявайки пътя към вътрешното изцеление. Акцентът, разбира се, пада върху трансформирането на съзнанието и пътя на службата.
- Как дефинирате лечението?
- Като синтез в своя дълбок и субективен аспект то е възстановяване на едно енергетично ниво по отношение на неговия архетип - т.е. приближаването на енергията на съществото в материалните условия до това, което изразява като вътрешен архетип. Законът на Симетрията разрешава каквото протича на едно ниво да се прояви и в друго. Лечението е симетричен процес, защото дава възможност аспекти на вътрешното съзнание да се отразят и проектират във външната страна на живота, довеждайки до промени в съзнанието, а с това и до лечение.
- Коя е най-важна задача в глобален план?
- Несъмнено това е 
отварянето на вътрешния извор и отърсването от ежедневието 
В този смисъл изключително важни са срещите между пробудените същества, защото само така могат да се балансират и допълнят в търсенето на връзка с душата. В момента на планетата милиони хора са готови да проявят своя вътрешен Космос, но това може да се случи само ако опростят живота си, излизайки от капсулата на материалността.
- Какво е „вътрешен извор“ и как се стига до него?
- Това е най-извисената частица в нас, хармонизирана светлина, с която трябва нашата по-слаба материална част да влезе в синхрон. Това става чрез тишина и вслушване в интуицията ни, в нашето вътрешно аз. Когато то ни импулсира за нещо, просто трябва да се доверим, защото то знае какво можем и какво не. Когато то ни стимулира за нещо, не бива да се страхуваме, че няма да го постигнем.
Всичко е възможно, ако успеем да се доверим на тази интимна и дълбока връзка
Това е нашият вътрешен инструктор, който като фар осветява пътя в тъмнината на материалния живот.
- Вие сте автор на много книги, част от които вече са преведени и на български и предстои издаването им. Кое е основното ви послание?
- Да търсим своя духовен стремеж. А той започва да се проявява, когато намерението ни да се самоопознаем се трансформира в пламък, водещ съзнанието към вътрешната цел, за да участваме в Голямата симфония на звездното съществуване. От нас се изисква единствено да звучим със собствената си нота. Да си вярваме, че можем да осъществим поривите на духа, дори някои мечти и да ни се струват на пръв поглед невъзможни. Затова бих казал на всички, стъпили на Пътя на себепознанието, които все още се съмняват в силите си: Вашата неспособност не е истинска. Просто все още се намирате в такава инерция, че вашата енергия ви се струва непозната, движеща ви към съмнения. Бъдете смели и рискувайте!