България е на опашката в ЕС по спазване на основни трудови права. Това показва изготвения от Международната конфедерация на профсъюзите Глобален индекс за нарушени трудови права, представен вчера от президента на КНСБ Пламен Димитров. 
България се намира в златната среда от шест групи държави в света по степен на нарушаване на правата. Ние сме в трета група, в която има четири държави от ЕС- Испания Великобритания, Полша и Унгария. Най-много нарушени трудови права има в Румъния и Молдова. Всички останали европейски държави са с по-малко нарушения. Класацията включва 142 държави от целия свят.
В годишния доклад на КНСБ за 2017 година се отбелязва, че има ръст на установените забавени възнаграждения, които през 2017 г. са 28 373 940 млн. лв. при 21 милиона лева през 2016 година, но има ръст съответно на сумата на изплатените възнаграждения - 18 951 427 лв. през 2017 г. при 16 млн. лв.през 2016 г.
Най-много нарушения на трудовите права има в ресторантьорството и хотелиерството - около трудови договори, режими на почивка, условия на труд. Установените нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските, през 2017 г. са 17 962 броя. В сравнителен план за тригодишен период се наблюдава тенденция към намаляване на тези нарушения, но продължава да бъде проблем неосигуряването на задължителна междудневна и седмична почивка в ресторантьорството, хотелиерството и търговията, показват анкетите на КНСБ.                          У