Евродепутатите трябва да създават правила, които да работят за гражданите. Вече се работи по многогодишната финансова рамка за следващия програмен период и поради тази причина е много важно политиките на Европейския съюз да отговорят на очакванията на гражданите. Това каза евродепутатът Илхан Кючюк в Русе по време на семинар за актуалните възможности за финансиране на земеделските стопанства и селските райони. 
Към събитието имаше силен интерес от страна на земеделските стопани, млади предприемачи от преработвателната индустрия, както и представители на малкия и средния бизнес. Бяха обсъдени възможностите за устойчиво земеделие в областта, подкрепата за конкурентоспособните земеделски стопанства, както и за малкия и средния бизнес в селските райони.
Сред участниците в семинара бяха зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, депутатът Бюрхан Абазов, областният лидер на партията Дауд Ибрям. 
Що се отнася до платформата „Ти и Брекзит“ на евродепутата, той отбеляза, че ежедневно българските граждани във Великобритания задават въпроси, като експерти вече са отговорили на 57. Идеята на уебсайта е да бъде дългосрочен проект, който наистина да помага и да информира, да улеснява живота на българските граждани във Великобритания, посочи Илхан Кючюк.