13 служители за различни сектори в отдел „Митническо разследване и разузнаване“ и юрисконсулт ще назначи Митница Русе чрез конкурси, съобщи началникът на ведомството Венцислав Халаджов.
Кандидатите ще бъдат отсявани на три етапа - чрез тест за професионална компетентност, за психическо състояние и интервю.
Документите се подават до 22 юни в сградата на митницата на бул.“Липник“ 117.