Втори прием на документи за ин витро, за който желаещите да подават заявления от 1 юли до 30 септември, предлага общинският съветник д-р Теодора Константинова, която е председател на комисията по програма „Асистирана репродукция“ и на комисията по здравеопазване. Предложението предстои да бъде гласувано на предстоящата сесия. До него се стигна, след като стана ясно, че от определения бюджет по програмата за 2018 година в размер на 50 000 лв. има останали 19 890 лева. След първия прием на документи има одобрени 22 двойки, които ще бъдат подпомогнати с 30 110 лв. Тъй като има останали средства, комисията единодушно реши да се организира втори прием на документи. В десетдневен срок след крайната дата ще има решение за одобрените кандидати.