- Г-н Стоилов, на прага на летния сезон тече усилено строителство и градът се превърна в огромна строителна площадка. Работи се едновременно по 30 големи инфраструктурни обекта - как се справяте с това предизвикателство? 
- Подобряването на състоянието на инфраструктурата в града е наш основен приоритет. Ежедневно се срещам с десетки граждани, това е и тяхното основно очакване -обновяването на улици, тротоари, междублокови пространства, качествени ремонти и модерна инфраструктура, както и обръщането на Русе с лице към Дунава, което вече се случва.
Асоциацията, която се прави за град, превърнат в строителна площадка, не бива да е негативна, тъй като това, което се случва в момента като ремонтни дейности, изцяло ще промени облика му. Знаете, че освен големите инфраструктурни проекти, по които работим с европейско финансиране, стартира и реконструкцията на една трета от улиците и тротоарите на територията на Русе. Несъмнено през следващата една година градът ни ще се сдобие с нова визия, а такава усилена рехабилитация, обхващаща както центъра, така и кварталите, се случва за първи път от десетилетия насам. 
Вярно е, че ремонтните дейности, при това от подобен мащаб, създават временни неудобства за гражданите - шум, обходни маршрути, задръствания в някои части на деня. Но за да продължим да превръщаме Русе във все по-модерен европейски град, това е наложително.
Освен започналия ремонт на улици и тротоари, усилено текат и дейностите по други големи обекти при изпълнението на проектите с европейско финансиране. При всеки голям строителен процес, който ангажира много техника, материали и време, възникват затруднения, но това е нормално и реагираме своевременно. Към момента няма такива, които да забавят или спрат работния процес. Работим с максимални усилия и в срок, за да се получи един траен и качествен краен резултат.
- При инспектирането на обектите доволни ли сте от работата до момента на строителните фирми и от качеството на изпълняваните дейности? 
- На абсолютно всички обекти, по които се работи, се извършва непрекъснат контрол. Това е необходимо, за да се следи процесът - дали всичко върви по график и дали ремонтните дейности се осъществяват с необходимото качество. От една страна, контролът се осъществява от задължителния по закон независим строителен надзор, а от друга - от експерти от общинска администрация. Ако има установен някакъв дефект или неточност, незабавно се връща на строителя за корекция. Към началото на месец юни булевард „Придунавски“ и улица „Чипровци“ са завършени на близо 40%, а в напреднала фаза на изпълнение са ул. „Райко Даскалов“, която е завършена над 50%, ул. „Славянска“ - на 25%, а дейностите в Парка на младежта са изпълнени на 40%. Лично инспектирам на място строителните работи и мога да заявя, че се работи ефективно по всички обекти.
- В някои участъци е въведена временна организация на движението, докога ще важи тя? Къде другаде ще се наложи реорганизация на движението и ще се стигне ли до пренасочване, докато текат ремонтите?
- За всеки от обектите, при които текат ремонтни дейности, се въвежда задължителна временна организация на движението. Тя продължава до приключването на съответния обект или етап от него, като гражданите са уведомявани за това. По време на ремонта на улиците не се предвижда цялостно затваряне на някой участък, подлежащ на интервенция и пренасочването на движението, а само частично стесняване на платното за движение. Тук е мястото да благодаря на русенци за проявяваното търпение при създадените временни неудобства. Полагаме всички усилия да подобрим качеството и комфорта на живот на своите съграждани, за да може градът ни да става все по-удобен и с модерна европейска инфраструктура.
- Наред с работата по големите инфраструктурни обекти, споменахте и за започналия цялостен ремонт на над 150 улици и тротоари, равномерно разделени във всеки квартал. Колко време ще продължи рехабилитацията?
- Към настоящия момент поетапно се изпълняват дейностите по улици в централна градска част и в квартал „Чародейка“, като предстои да стартират и в кварталите „Здравец“ и „Възраждане“. Поради големия обем от работа, както и заради другите инфраструктурни проекти, които изпълнява общината, ремонтните дейности на уличната мрежа на територията на града ще бъде разделена в двете календарни години 2018 и 2019. Окончателният срок за тяхното приключване е краят на месец август 2019 г. 
- Повечето тротоари, които ще се обновяват, ще са с асфалт, но част от тях ще са с плочки. На какъв принцип е направен изборът и защо асфалтовото покритие е предпочитано?
- Типът на настилката е съобразен с местоположението на улицата и архитектурната среда, в която тя попада. Това важи и за тротоарната мрежа. При определяне на необходимите за реализация интервенции, освен установеното състояние на настилката, значение оказват и съставът на преминаващите превозните средства, интензивността на трафика и класът на улицата. В зависимост от състоянието на обследваните участъци определихме няколко варианта за ремонт на пътната настилка и два варианта за възстановяване на тротоарната настилка - с бетонни плочи и асфалт. При възстановяване на тротоарите с бетонни плочи сме заложили използването на материали с доказано качество и дълготрайност.
- А какви благоустройствени дейности са предвидени в малките населени места?
- Знаете, че въведохме специален фонд за развитие на малките населени места, чрез който ежегодно осигуряваме финансиране за благоустройствени проекти, инициирани от кметовете на кметства. И през тази година сме осигурили 320 000 лева от общинския бюджет за 13-те кметства заедно с кварталите ДЗС, Образцов чифлик, Долапите и Средна кула. Отделно от това, малките населени места разполагат с допълнителни 700 000 лева за ремонт на уличната мрежа и тротоарите. Желанието ни е не само Русе, но и цялата община да се развива с високи темпове, а инвестициите в инфраструктура са една от най-важните предпоставки за подобряване на условията на живот за нашите съграждани.