Само служителите от специализираната администрация на Министерството на вътрешните работи са няколко хиляди души.

Служителите в МВР, които не са полицейски орган или органи по „Пожарна безопасност и защита на населението“, изпълняващи дейности на общата и специализирана администрация, са държавни служители, чиито статут се урежда от Закона за държавния служител. Към 26 април 2018 г. общият брой на служителите от специализираната администрация е 4611 броя. Тук са причислени и служителите от Медицинския институт на МВР.

Това заявява вътрешният министър Валентин Радев в отговор на депутатски въпрос за броя на служителите в администрацията на МВР, предаде репортер на БГНЕС.

Общият брой на служителите на общата администрация е 6942, специализираната – 4611. Тук се причисляват и служители, заемащи длъжности за лица работещи по трудово правоотношение, които изпълняват функции на обслужващ персонал за осъществяване на спомагателни дейности – почистване на служебни и складови помещения, поддръжка на сгради, прилежащите им площи, поддръжка на вътрешно водоснабдяване, канализация, отглеждане на служебни животни – кучета, коне, имаме и такива – в полицията, и други.

Това са двете числа. Аз ги събрах – 11 500, общо около 24%. Имам и друго число – 13,5. Аз самият се опитвам да ги накарам да изчислят точния брой на администрацията. Поради различни начини за оформяне и записване в законите какво точно е администрация и различния начин на отчитане на броя на администрацията в другите ведомства, е трудно засега да направим това сравнение, но е възложена такава задача и колегите го правят, обяснява министър Радев.

Още, когато дойдох в Министерството на вътрешните работи, ние със синдикатите се разбрахме, че ще направим структурно-функционален модел – първо, ако има по голяма администрация, може да я намалим, ако няма или пък са по-малко, може да ги увеличим, въобще какво да се случва в министерството. Да не използвам думата реформи, но тези промени ще бъдат направени, чакаме това да се случи – аз казах в средата на годината. В момента върви и работя върху по-голямата обществена поръчка – направили сме една стъпка, чакаме и втора, имаме информацията от Световната банка и това ще се случи, подчертава още Валентин Радев.