За пореден път Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ не се съобразява с искането на „Топлофикация Русе“ да се запазят същите цени за топлоенергията и се върви към увеличение за домакинствата с 3.33%. Това става ясно от предложението на работната група за цените от 1 юли 2018 г. в сектор „Топлоенергетика“. 
Докладът на експертите ще бъде разгледан на открито заседание днес в сградата на КЕВР, на което ще присъства и изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев. За „Утро“ той заяви, че по негово мнение работната група не е отчела важни обстоятелства, влияещи на цената, и се надява в предложението да бъдат направени корекции, които да бъдат в посока намаляване на цените за домакинствата и бизнеса. Дали неговите аргументи ще бъдат взети под внимание най-вероятно ще стане ясно чак при окончателното утвърждаване на новите цени. Обикновено КЕВР изчаква до последно преди да ги обяви и това става на 30 юни.
В официалното си предложение „Топлофикация Русе“ искаше цената на топлоенергията за домакинствата да остане 77,41 лв./MWh без ДДС, а парата за бизнеса да се продава на досегашните 93,60 лв./MWh. Работната група ги изчислява на съответно 79,99 и 96,98 лв./MWh. Дружеството настояваше преференциалната цена за електрическа енергия, по която продава произведения по високоефективен начин ток на НЕК, да бъде 205,40 лева. Работната група обаче коригира числата, така че НЕК да изкупува тока по-евтино и така да се намали цената на микса за цялата страна. И определя, че цената на високоефективната енергия ще бъде 165,87 лв./MWh, а намалението на приходите от продажба на електроенергия дружеството трябва да компенсира, като продава по-скъпо топлоенергията на русенските домакинства и бизнес. 
„Топлофикация Русе“ предвижда през следващия регулаторен период увеличение на общата стойност на инвестиционните разходи със 131,31% като общата им сума надхвърля 10 млн. лева. Основната част от тях ще отидат за преустройство на парогенераторите.