В началото на юни започва цялостният ремонт на един от най-натоварените участъци по пътя Русе-Бяла - от района на Мидата край Тръстеник до Русе. Общата дължина на трасето, което ще бъде ремонтирано, е около 20 км. В момента текат подготвителни дейности, като част от тях e цялостно и подробно трасиране на обекта. Участъкът от 11 до 26 километър е третият най-опасен участък по натоварения път между Русе и Търново, който е осеян с множество дупки, верижни пукнатини, слягания и деформации. 
Едновременно със стартирането на ремонта на пътя Русе-Бяла ще се направи и пълна рехабилитация на участъка от гара Бяла до Ценово, като цялостно ще се преасфалтират 13 км от второкласния път. Срокът, в който ще бъде изпълнен ремонтът, зависи от метеорологичните условия.