Благодарение на активността на oбщина Русе и подкрепата на Министерски съвет е създадена необходимата координация за завършването на ремонтните дейности в пет учебни заведения в срок. Въвеждат се нови технологии за енергоспестяване в обектите от образователната структура, което ще понижи разходите за издръжка. Това каза зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов по време на срещата си вчера в Русе с кмета Пламен Стоилов, в която участваха депутатът Пламен Нунев и зам.-кметовете Страхил Карапчански и Иван Григоров.
Цветанов оцени високо работата на общината за европейския облик на Русе, след като се запозна с напредъка на всички проекти, които се изпълняват.
   Кметът Стоилов изтъкна, че Русе е един от малкото градове със стартирала на 100 процента реализация на инвестиционната програма „Региони в растеж“. Европейските средства, които ще се инвестират в икономиката и инфраструктурата на града, са за над 56 млн. лева.            У