За нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, са необходими 2340 лева месечно. Това показват последните данни за издръжката на живота на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ. 
На човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 585,09 лева. Парите са нужни за покриване на разходите за храна, поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт и почивка.
Необходимите средства за нормален живот на четиричленно домакинство в София са 3055 лева, средно на човек - 763.80 лева. Издръжката в столицата надхвърля средните нива на издръжката на живота в страната с 30,5 на сто.
За Русе синдикатите не правят изчисления. но при средна работна заплата в областта от 882 лева, доходът на четиричленно семейство излиза 1764 лева, което е с 25 на сто под необходимото според КНСБ. Същото показваше и наблюдението на домакинските бюджети на националната статистика за предходната година.
Издръжката нараства с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие и с 2,6 на сто на годишна база. В пари едногодишното нарастване е с около 60 лева, изчисляват от КНСБ.
73,3 на сто от домакинствата в страната живеят с общ доход под необходимите средства за издръжка на живот. 10 години по-рано,    през 2008 година, те са били 88 на сто от всички.