„Цветовете на етноприятелството“ се нарича изложбата, която бе подредена завчера във фоайето на Пленарна зала с рисунки от едноименния конкурс. При откриването бяха наградени най-добрите. В първа възрастова група (7-12 г.) първите три места бяха спечелени съответно от Никол Нунева, Александра Любенова и Евелина Сабриева от Русе. Във втора възрастова група (13-18 г.) първо място спечели Ивелин Колев от ПГ по транспорт, второто е за Назан Абтулова от Семерджиево, третото - за Светла Генчева от Горно Абланово. 
Отчетени бяха и резултатите от конкурса за есе на тема „Хармонията на етническата толерантност“. В групата на 7-12 г. първото място зае Денис Вейсалов, второто - Патрисия Андреева, а третото - Джан Ахмедов, и тримата от Русе. При по-големите първа награда получи Магдалена Георгиева от МГ „Баба Тонка“, втора - Лияна Балканска от СУ „Васил Левски“ и трета - Елена Михайлова, също от МГ. 
Фестивалът „Етноритми без граници“, който включва двата конкурси и концерт, е част от реализирания проект на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи с финансовата подкрепа на Швейцария.