От 2008 г. досега очакваната средна продължителност на живота в Русенско нараства с точно 1 година - от 73,6 на 74,6. Родените през последните три години момчета ще живеят с 8 и половина месеца повече, а момичетата - с почти 1 година отгоре. За 10 години това прави по малко повече от месец годишно.
Средната продължителност на живота при мъжете се предвижда да бъде 71,4 години, а при жените - с 6 години и 8 месеца повече или точно 78 г. И двата пола добавят по два месеца в сравнение с миналата година. 

Очакваната продължителност на живота се определя като средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година по възрастова смъртност. Макар да представляват обобщение на наличната към момента ситуация, данните на статистиката все пак опровергават масовите вярвания, че живеем все по-зле, лекарите ни лекуват лошо, а хранителната индустрия ни тъпче с отрови. Фактите показват, че живеем все по-дълго и с всяка година добавяме по месец-два живот. Лошото е, че и възрастта за пенсиониране за работещите расте с още по-бързи темпове, така че по-продължителния живот изглежда означава все повече работа, а не по-дълги и безгрижни старини.
Очакваната средна продължителност на живота на новородените русенци е с 2 месеца по-ниска от средната за страната. Очакваната продължителност на живота варира от 72.9 години в областите Враца и  Монтана до 76.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.0 години), а най -малка - в област Шумен (5.9 години). 
Статистиката дава и предположение колко още средно ще живеят навършилите 65 г. В тази възрастова група очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете е 14.1, а за жените - 17.7 години.