28 години отбеляза вчера русенският клуб за изучаване на НЛО и други необясними за традиционната наука явления „Мъдромер“, който стана родоначалник на развилата се по-късно Българска уфологична мрежа.
В началото имаше много ентусиасти, сега младите хора не проявяват интерес към темата, но съм оптимист за бъдещето на клуба, каза неговият създател Иван Лазаров.
Наред с поздравленията членовете на организацията, която се радва на рядко за страната ни дълголетие, почетоха паметта на напусналите този свят активисти на клуба д-р Иван Стоев, д-р Владимир Биков, инж. Станислав Станчев, инж.Кольо Колев, инж.Ангел Иванов.