Наетите на трудов договор в отрасъла на земеделието в България са само 10% от общо заетите, които са над 600 000. Стряскащите данни са на Федерацията на независимите синдикати от земеделието. Земеделието е традиционно сектор с висока степен на недекларирана заетост, поради своята сезонност и поради факта, че работниците се наемат на ден. България не прави изключение от това правило - стотици хиляди българи работят „на черно“, смятат синдикатите.
По данни на НОИ сключените трудови договори в отрасъла за 2017 г. са 63 000, но само 57 000 от тях работят на пълен работен ден.
Медувременно депутатите гласуваха на второ четене в пленарна зала промени в Кодекса на труда, които допускат еднодневните трудови договори да могат да са за работа на 4 часа. Досега такъв договор можеше да се сключва само за пълен 8-часов работен ден. 
Промените целят да доведат до по-голяма мобилност на големи групи работници, които в рамките на един или няколко дни ще започват и приключват дейности по обработка и прибиране на земеделска продукция при един или няколко работодатели
Най-голяма активност по този вид договори се наблюдава от бранша на производителите на „Плодове и зеленчуци“, които бяха инициаторите за създаване и внедряване на еднодневните трудови договори още през 2015 г. Инициатор за въвеждането им бе регионалният Съюз на дунавските овощари. От тогава до сега продължава да се работи по улеснение на процедурата по съставяне и входиране на договорите.