Цветята и природните гледки са основна тема за Галина Тодорова, която в момента показва своето живописно творчество в изложбената нзала на Дружеството на художниците в Русе на улица „Борисова“ 6. Авторката, която е член на дружеството, е подредила пейзажи, които показват русенски улици и сгради, но също и красотите на природата като брезови и елхови гори, реки и долини. Специално място е отделено на цветята, особено на полските макове и люляците, които са чест сюжет в това, което Галина Тодорова рисува. Изложбата продължава до 15 май.