Д-р Цветелина Мирчева е завършила Медицинския университет във Варна през 1993 година. През януари следващата година започва работа в тогавашната Хигиенно-епидемиологична инспекция в Русе, която после бе трансформирана в РИОКОЗ, а сега е Регионална здравна инспекция. През 2001 година д-р Мирчева добива специалност „Епидемиология на заразните болести“, а от пет години е директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ.

- Д-р Мирчева, каква бе целта на „Европейската имунизационна седмица 2018“, която се проведе в края на април?
- Основната цел на Европейската имунизационна седмица, която протече от 23 до 29 април, бе повишаване информираността сред родители, здравни работници и управляващите за значението на имунизациите. Нашата страна за поредна година се включва активно в тази световна инициатива, чийто акцент тази година бе насочен към имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните. 
Едно от най-големите постижения на съвременната медицинска наука и практика е значителното намаляване на заболяемостта от редица инфекциозни заболявания. За този несъмнен успех важна и решаваща роля играе внедряването на специфичната имунопрофилактика. 
- Кои са най-уязвимите на заразни болести възрастови групи?
- Голяма част от заразните болести засягат предимно ранната възраст, защото децата са по-уязвими и по-малко подготвени за съпротива към инфекциозните причинители. Някои инфекциозни болести остават след себе си много тежки поражения, а нерядко завършват летално. Създаването на високоефективни ваксини и масовото им приложение са идеален пример за първична профилактика на тези опасни заболявания, защото така се осигурява защита не само на отделното дете, но предпазва и обществото като цяло от епидемия. 
- Какво предизвиква приложението на ваксините?
- Приложението на дадена ваксина кара организмът да произведе специфични антитела, тоест да включи собствената си защита срещу даден причинител, но без да се разболее. В резултат на това при евентуална среща с истинския инфекциозен причинител ваксинираният организъм вече е готов да се пребори с него, като реагира с бърз и интензивен имунен отговор, който води до предпазване от заболяване.
Съществуват безспорни доказателства, че имунопрофилактиката е най-мощното средство, чрез което се контролира разпространението на инфекциозните болести до тяхната елиминация или пълното им ликвидиране. Например, вариолата е първата болест, която бе изкоренена чрез успешно планирана и проведена имунизационна кампания в цял свят. Полиомиелитът също е в процес на ликвидация след глобално проведена имунизация. Чрез успешно приложение на ваксини значително е снижена заболяемостта от редица инфекциозни болести като дифтерия, тетанус, коклюш, морбили, туберкулоза. Забележителни са също така и успехите в използването на ваксини срещу вирусен хепатит тип В, епидемичен паротит, рубеола, грип.
Ключов момент в контрола на едно инфекциозно заболяване посредством имунизация е достигането и поддържането на висок имунизационен обхват. От изключително значение за общественото здраве е постигането и поддържането на висок имунизационен обхват - над 90% на населението, който предпазва обществото от епидемично разпространение на инфекциите. Когато имунизационният обхват не е достатъчно висок, колективният имунитет на населението спада и това води до повишаване на риска от възникване на заболявания и епидемичното им разпространение. Например, епидемията от морбили, която възникна в нашата страна през 2009-2010 година, обхвана близо 25 000 души, от които 24 починаха. По време на тази епидемия в резултат на добрия колективен имунитет на населението в нашата област броят на заболелите от морбили в региона бе ограничен до 386 души с един смъртен случай на неимунизирано дете поради трайни медицински противопоказания. 
Задължителни планови имунизации и реимунизации в нашата страна се правят и срещу туберкулоза, вирусен хепатит тип В, рубеола, епидемичен паротит, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В и пневмококови инфекции. Те се извършват съгласно действащия имунизационен календар в страната.
- За какво трябва да внимават общопрактикуващите лекари, за да не се допусне епидемия от инфекциозно заболяване?
- От особено важно епидемиологично значение е да не се забавят основните имунизации в детската възраст, защото така се натрупват незащитените по отношение на дадена инфекция деца от ранна възраст. Приемите на всяка ваксина трябва да се провеждат своевременно в съответствие с имунизационния календар, без да се допуска неоснователно отлагане от имунизации.
- Какви са ползите от ваксините?
- Защитата на отделния индивид е непосредственият ефект от имунизацията, а крайната цел е ерадикацията /премахването - б.р./ на инфекциозните болести. Значението на имунизацията се определя от факта, че ваксината предпазва както ваксинираните срещу конкретната заразна болест, така и обществото като цяло.
Ползите от имунизацията за отделния човек включват защита от клинично проявените форми на инфекция и предпазване от усложнение или евентуален смъртен изход от инфекции. Така в обществото се създава колективен имунитет срещу заразни заболявания, предотвратява се възникването на епидемични взривове, намаляват се разходите за общественото здравеопазване като цяло. Освен това имунизациите прекъсват разпространението на заболяването и изкореняват неговия причинител в глобален мащаб.
В тази връзка искам да кажа, че от първостепенно значение е достигането и поддържането на максимален имунизационен обхват на подлежащите за това граждани, защото обхващането само на част от тях не може да повлияе и да предотврати разпространението на описаните заболявания. Това може да се постигне чрез повишаване съзнанието на обществото към важността на имунопрофилактиката и чрез доброто взаимодействие между родители, лични лекари и специалисти от РЗИ. Важно е личният лекар да запознае пациента с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилаганата ваксина. 
- Много родители не искат да имунизират децата си, за да не ги травмират. Какво ще ги посъветвате?
- Редно е родителите да се отзовават на поканата от личния лекар и да заведат детето си за имунизация. Въпросът за или против имунизациите не е само личен, но и социален. Затова отговорността на всеки родител към здравето на собственото му дете и компетентността на медицинската общественост по проблемите на имунопрофилактиката са от основно значение за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички ваксинопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар.