Четири са подадените оферти за участие по обществената поръчка за цялостния ремонт на осветлението на Дунав мост. Сред кандидатите са две русенски фирми - „ЕЛ“ и „ДАР-80“, а другите участници са сливенската „ЕЛ и Клима Корект“ и новозагорската „Ваяна“.
За ремонта на осветлението на Дунав мост ще бъдат инвестирани 140 000 лева, като ще се подменят кабелни връзки, осветителни тела с нови LED лампи, за които има специални изисквания. Срокът за ремонта е не повече от 70 дни. Предстои комисията да извърши класиране на кандидатите и да определи фирма изпълнител, с която да бъде сключен договор.