Две са кандидатурите за вакантния пост на директор на русенската регионална дирекция „Социално подпомагане“. Това са Милена Влахова и Мариела Георгиева. Влахова е позната като директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, който ръководи от дълго време. Георгиева е работила в католическата благотворителна организация Каритас и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи. 
Освен за русенската РДСП конкурс бе обявен също и за дирекциите в София област, Перник, Трън и Омуртаг. Писменият изпит мина на 26 април. Днес предстоят интервютата с кандидатите. Очаква се в обичайния срок от десет дни или две седмици след това да стане ясно кой е новият шеф на русенската социална дирекция. 
В момента длъжността се изпълнява от юрисконсулта на РДСП Благомил Благоев. Постът бе овакантен от Петя Любомирова почти веднага, след като тя спечели обявения конкурс за позицията. И бившата директорка на русенското Бюро по труда така и не успя да седне в креслото на социалния началник, което преди това бе останало празно след неафишираното пред обществеността освобождаване на Кристина Георгиева.