Жилищното строителство в Русенско продължава да крета далеч от нивата преди десетина години, показват данните на националната статистика за първото тримесечие. За периода януари-март е започнато строителството на 12 сгради - с една трета по-малко отколкото през миналата година. Жилищата в тях са само 40, което е 2,5 пъти по-малко отколкото през януари-март 2017 г. Общата им разгъната площ е 4006 кв.м.
Този темп най-вероятно ще се запази и през следващите месеци, за което говорят данните за издадените разрешителни за строеж. През първото тримесечие са издадени документи за 17 сгради с 49 жилища. И дори ако всички те започнат навреме, вероятно тази година ще имаме доста по-малко нови жилища на пазара.
След злополучния край на жилищния бум от 2008 г., броят на издадените разрешителни за строеж отбеляза връх през 2016 г. - 96 сгради с 444 жилища в тях. През миналата година броят на извадените документи падна до 324, а в началото на тази година се свива още. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.