„Параходство БРП“ започва 2018 година на годишна загуба и близо 20% свиване на приходите от основна дейност. Това става ясно от междинния отчет на дружеството за първото тримесечие, представен на Българска фондова борса.
Сериозен спад с близо 20 на сто отбелязват приходите на речния ни превозвач от основната му дейност. За периода януари-март те са в размер на 2,8 млн. лева или със 700 хил. лева по-малко отколкото в началото на 2017 г., когато заради ледоход корабите не плаваха по Дунав почти два месеца. През това тримесечие липсват и дивидентите от дъщерната фирма „Ви Ти Си“ в размер на 335 хил. лева, което води до общ спад на приходите с около 25%. Счетоводните разходи също намаляват от 4,5 млн. лева на 2,87 млн. лева. Това обаче се оказва недостатъчно, за да компенсира по-слабите продажби и финансовият резултат от тримесечието е загуба от 96 хил. лева.
Миналата 2017 г. параходството успя да завърши с минимална печалба от 156 хил. лева само благодарение на получените 4,3 млн. лева, дошли най-вероятно от продажбата на 43% от акциите на „Маяк-КМ“ /Нови пазар/. Сделката явно е в рамките на самата група, тъй като такива приходи не фигурират в консолидирания отчет на БРП. 
През миналата година превозвачът извърши и продажби на два от най-старите си кораби - „Мадара“ и „Васил Левски“. Тази операция обаче счетоводно донесе загуба на дружеството, тъй като балансовата стойност на двата плавателни съда се оказа значително над продажната цена.