Решение за образуване на дисциплинарно производство срещу адвоката, който внесе мобилен телефон на затворник в следствения арест, е взел адвокатският съвет към русенската Адвокатска колегия. Случаят ще бъде разгледан от дисциплинарния съд към колегията.
Юристът с десетина години стаж бе задържан минути, след като внесъл мобилен телефон на задържан в следствения арест, който бил скрит в предварително издълбан тайник в дебел бележник. 
В края на февруари защитникът отишъл на свиждане на арестувания за кражби Цветан Ц. и му дал бележника, уж да си води записки по време на разпита в Районния съд, заради който бил доведен в Русе от затвора в Белене. След като напуснал килията обаче, Цветан нетърпеливо извадил телефона от тайника и това било запечатано на охранителната камера. Съдебната охрана регистрирала измамата и успяла да спре адвоката преди да напусне сградата на Областната дирекция на МВР, където се намира арестът.
Според показанията на адвоката той бил повикан в заложна къща в града, където му дали найлонов плик с тефтер, за да го предаде на арестанта Цветан в качеството си на негов бъдещ защитник. Той се съгласил да услужи на изпадналия в беда Цветан, разбира се, без въобще да знае и нито за миг дори за допусне, че в тефтера има скрит телефон.
Случаят е докладван в Окръжна прокуратура, откъдето са уведомили Адвокатска колегия.
Предаването на мобилния телефон е грубо нарушение на правилата на адвокатурата, но само по себе си не представлява престъпление, уточниха тогава прокурори.