Масови данъчни проверки започват в пунктовете за годишни технически прегледина автомобилите. Обобщените данни за извършените прегледи, които всички пунктове подават към транспортното министерство, са анализирани в приходната агенция, като са съпоставени с данните от фискалните им устройства.
При 326 пункта са установени значителни разлики. Първоначалните оценки сочат, че общата сума на укритите приходи е 19,4 млн. лв. Ако тези несъответствия се потвърдят, на фирмите, които стопанисват пунктовете, могат да бъдат възложени и ревизии.