Инвестиционна програма на „ВиК-Русе“ на обща стойност 3,295 млн. лв. и нейното разпределение прие общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. 2,215 млн. лв. ще бъдат изразходени за инвестиции в доставяне на вода на потребителите, 758 000 лв. са предвидени за отвеждане на отпадни води, а 322 000 лв. ще бъдат вложени в пречистването на отпадъчните води.
Най-много средства са предвидени за община Русе - малко над 2 милиона лева. След нея се нарежда община Бяла с 284 000 лв., Иваново ще получат 200 000 лв., а Ветово и Сливо поле по 150 000 лв., следвани от Две могили с 131 000 лв. 100 000 лв. за подобряване на ВиК инфраструктурата ще бъдат дадени на община Ценово, а 102 000 лв. на Борово.