Тенденция към намаляване на броя осъществени сделки се наблюдава на пазара на ниви в община Иваново през първото тримесечие на тази година, посочват от специализираната в търговия със земеделски земи компания „Русе ленд“. Според експертите, основната причина за това е разминаването между очакванията на купувачи и продавачи. 
В землища като Красен и Божичен, желаещи да продадат земеделска земя от порядъка на 5-6 декара обявяват искани цени от 1200 лв./дка, които звучат нереално за маломерни парцели и не се стига до реализацията им. При ренти в тези села между 45 и 50 лв./дка подобни покупки не са особено изгодни, когато касаят по-малки ниви, дават за пример „Русе ленд“. 
При офериране на по-големи или по-голям брой парцели ситуацията се променя, особено ако не са обременени с дългосрочни арендни договори. Като цяло в повечето землища на общината като Пиргово, Божичен, Кошов, Иваново и Красен цените на земята варират между 950 и 1200 лв./дка, като по-високите нива се достигат при качествени парцели, а сделките са рядкост. Малко по-високите ренти в Червен и Табачка - средно по 55 лв./дка обуславят и по-стабилните цени в тези землища, както и по-лесното намиране на купувачи при цени средно 1100 лв./дка. Тук влияние оказва и по-голямата конкуренция между местните арендатори. 
В едно от най-често търгуваните землища - Тръстеник, нивите се продават без особени промени в последните 3 години - между 950 и 1000 лв./дка. Наличието на голям брой необработваеми парцели в Мечка и Пиргово, някои от които и с ниски категории като цяло затрудняват търговията в този район и сделки се реализират само в определени местности. 
Като цяло в община Иваново нивите се търгуват в най-широк диапазон от целия Русенски регион. Пример за това са землищата на Щръклево и Сваленик, където офертите „купува“ са най-добри, а търгуваните обеми са ниски и се реализират предимно на вторичен пазар. Интерес там проявяват както инвеститори, така и земеделски производители, като превес имат вторите.
Очакваме в региона да се запази настоящото положение, при което са в ход реорганизации и замени от едрите собственици с цел концентрация на земеделски парцели в отделни землища. Трудно можем да търсим някакво осредняване на цените или драстична промяна при рентите в региона, прогнозират от „Русе ленд“.